Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Особливості використання лекції-презентації в закладах вищої освіти в сучасних умовах

Show simple item record

dc.contributor.author Павлюк, О. М.
dc.date.accessioned 2021-03-02T11:28:01Z
dc.date.available 2021-03-02T11:28:01Z
dc.date.issued 2020-02
dc.identifier.issn УДК 378.147
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7472
dc.description Павлюк О. М. Особливості використання лекції-презентації в закладах вищої освіти в сучасних умовах / О. М. Павлюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2020. - №2 (333), лютий. - Ч.1. - С.147-153. uk_UA
dc.description.abstract В статті доведено, що застосування лекції-презентації має значний потенціал і може бути рекомендовано для використання при проведенні занять в закладах вищої освіти як в стаціонарному, так і в онлайн режимі. Перевагами лекції-презентації є можливість викласти матеріал в структурованій формі, охопити весь необхідний обсяг інформації і в достатній мірі проілюструвати його за допомогою таблиць, графіків, схем і малюнків. Встановлено, щоб застосування лекції-презентації дало позитивні результати, необхідно: опанувати методику використання презентацій, забезпечити, за можливості, комплексне використання лекції-презентації та інших засобів навчання, врахувати всі «за» і «проти» використання лекції-презентації для кожної окремої теми начальної дисципліни. Рекомендується вносити в лекції-презентації елементи класичних лекцій або ж чергувати їх, а також використовувати додаткові навчально-методичні матеріали, не слід перетворювати їх у просту демонстрацію слайдів. Схарактеризовано особливості лекціїпрезентації, які полягають в тім, що лекція-презентація дозволяє формувати знання, вміння і навички студентів шляхом залучення їх в активну навчально-пізнавальну діяльність, значно покращивши процес сприйняття інформації студентами. Зазначена лекція показує студентам, як можливо перевести усну та письмову інформацію у візуальну форму, що забезпечить формування професійного мислення. При підготовці навчальних матеріалів у вигляді презентацій завжди можливо заздалегідь врахувати реакцію аудиторії на кожен розділ лекції. Виявлено певні труднощі проведення лекції-презентації, до таких належать: використання додаткового часу на переклад наявних лекційних матеріалів в форму презентації; наявність проектора і комп’ютера; забезпечення студентів відповідним приміщенням; ускладнення технічного характеру. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject лекція uk_UA
dc.subject освітні технології uk_UA
dc.subject освіта uk_UA
dc.subject заклади вищої школи uk_UA
dc.title Особливості використання лекції-презентації в закладах вищої освіти в сучасних умовах uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account