Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Національна рамка кваліфікацій як основа до впровадження компетентнісного підходу в освіті

Show simple item record

dc.contributor.author Бондаренко, Л. І.
dc.date.accessioned 2021-03-02T08:16:02Z
dc.date.available 2021-03-02T08:16:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 378.011.3-051:378.22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7459
dc.description Бондаренко Л. І. Національна рамка кваліфікацій як основа до впровадження компетентнісного підходу в освіті / Л. І. Бондаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2016. - № 3 (300), квітень. - Ч. 1. – С. 81-88. uk_UA
dc.description.abstract У статті схарактеризовано особливості компетентнісного підходу у вищій освіті, що передбачає таку організацію педагогічного процесу вищого навчального закладу, за якої суттєво посилюється міжпредметнопрактично-прикладний аспект освіти; акценти робляться на набуванні необхідних особистісних якостей; орієнтація педагогічного процесу здійснюється на вимірювані освітні результати; освітні цілі формулюються у формі системи компетентностей; розробка нових стандартів вищої освіти, у яких передбачено вираження освітніх завдань вітчизняної вищої школи у термінах компетентностей з перспективою їх трансляції в освітні цілі навчальних програм і дисциплін. Показано перенесення акцентів в освіті зі змісту навчання на його результати, через що реальне впровадження компетентнісного підходу має розпочинатися з розробки національної рамки кваліфікацій, заснованій на результатах навчання. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject компетенція uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject компетентнісний підхід uk_UA
dc.subject кваліфікація uk_UA
dc.subject професійна компетентність uk_UA
dc.title Національна рамка кваліфікацій як основа до впровадження компетентнісного підходу в освіті uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account