Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Відображення діяльності біржових установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у публіцистичних та мемуарних творах

Show simple item record

dc.contributor.author Алтухов, О. А.
dc.date.accessioned 2021-02-23T14:21:29Z
dc.date.available 2021-02-23T14:21:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other УДК 336.7(477)„18/19”
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7393
dc.description Алтухов О. А. Відображення діяльності біржових установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у публіцистичних та мемуарних творах / О. А. Алтухов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Історичні науки. - 2020. - № 6 (337), грудень. – С. 26-36. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядається один з малодосліджених аспектів соціально-економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – висвітлення діяльності провідних біржових установ регіону у творах особового походження, зокрема, публіцистичних творах та мемуарах провідних тогочасних економістів. Актуальність вивчення різних аспектів цієї теми обумовлена необхідністю детального вивчення історичного досвіду впровадження у українські господарчі реалії ринкових відносин. Це завдання, у свою чергу, дозволяє розробити стратегію сучасного реформування української господарчої системи, спрямованого на побудову капіталістичного устрою. При цьому, серед найменш досліджених у сучасній вітчизняній історіографії питань залишається діяльність біржових інституцій в Україні у період, який вивчається. Внаслідок проведеного дослідження, автор дійшов до висновку, що публіцистичні та мемуарні твори сучасників, як окрема складова пласту джерел особового походження представляє собою важливий пласт документальних матеріалів. Написанні на основі особистих вражень авторів, вони дозволяють розглянути глибинну специфіку діяльності провідних біржових установ України, показати їх „закулісний бік”, виявити їх недоліки, які критикувалися та викривалися. Ці документальні матеріали істотним чином доповнюють джерела інших груп, у яких представлена офіційна інформація, пов’язана з тим чи іншим аспектом біржової торгівлі. У статті зазначається, що подальше вивчення джерел особового походження здійснюватиметься у наступних наукових публікаціях. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries історичні науки;
dc.subject публіцистичні твори uk_UA
dc.subject мемуари uk_UA
dc.subject біржа uk_UA
dc.subject Наддніпрянська Україна uk_UA
dc.subject ринкові відносини uk_UA
dc.title Відображення діяльності біржових установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у публіцистичних та мемуарних творах uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account