Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Рівень сформованості лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: констатувальний експеримент

Show simple item record

dc.contributor.author Рускуліс, Л. В.
dc.date.accessioned 2021-02-23T12:28:15Z
dc.date.available 2021-02-23T12:28:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 372.8:811.161
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7384
dc.description Рускуліс Л. В. Рівень сформованості лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: констатувальний експеримент / Л. В. Рускуліс // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - № 3 (137), квітень. – С. 249-255. uk_UA
dc.description.abstract У статті з’ясовано особливість проведення констатувального експерименту з метою визначення рівня сформованості лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови. Запропоновані завдання враховували, що студенти опанували мовознавчі дисципліни, мають навички самостійного опрацювання матеріалу; ознайомлені з системою змішаного навчання; отримали необхідні практичні вміння й навички в ході проходження практичної підготовки. Розробка експериментального навчання передбачала встановлення рівня сформованості лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови на завершальному етапі, що мало за мету: а) проаналізувати особливості добору форм навчання, систему методів і засобів; б) визначити рівень засвоєння теоретичного обсягу мовознавчих дисциплін; в) перевірити сформованість практичних умінь і навичок; г) з’ясувати рівень знання мовознавчої термінології та її використання у власному мовленні на основі написання есе. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject лінгвістична компетентність uk_UA
dc.subject майбутні учител uk_UA
dc.subject лінгвістична термінологія uk_UA
dc.subject констатувальний есперимент uk_UA
dc.title Рівень сформованості лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: констатувальний експеримент uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account