Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Методика викладання теоретичної складової фізичного виховання в контексті формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи

Show simple item record

dc.contributor.author Бабич, В. І.
dc.contributor.author Дубовой, О. В.
dc.contributor.author Полулященко, Ю. М.
dc.date.accessioned 2021-02-22T23:19:21Z
dc.date.available 2021-02-22T23:19:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 373.5.015.31:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7371
dc.description Бабич В. І. Методика викладання теоретичної складової фізичного виховання в контексті формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи / В. І. Бабич, О. В. Дубовой, Ю. М. Полулященко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки . - 2019. - № 4 (327). - Ч. 1. - С. 33-43. uk_UA
dc.description.abstract Стаття спрямована на пошук нових шляхів формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Соціальне здоров’я студента спеціальної медичної групи ми розглядаємо, як складну інтегровану особистісну якість (сутність якої утворюють сукупність відповідних особистісних та професійних компетентностей), що розкриваються через: прагнення майбутнього фахівця до максимальної самореалізації у суспільному житті; націленість на досягнення результату; наявність стресостійкості; правової і громадянської відповідальності та відповідальності за стан власного здоров’я. Важливе місце в зазначеному контексті відводиться удосконаленню теоретичної складової предмету «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах. Запропоновано авторську методику викладання теоретичної складової фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи в контексті формування соціального здоров’я останніх. Зазначається, що викладання додаткової тематики доцільно здійснювати з використанням інтерактивних методів та прийомів навчання (мозковий штурм, кейс-метод, метод рольового моделювання педагогічних ситуацій, метод проектування, ділова гра тощо), а також шляхом розробки авторських методів та прийомів навчання з урахуванням специфіки пропонованої тематики. Проведене дослідження засвідчило ефективність розробленої та апробованої авторської методики викладання теоретичної складової фізичного виховання в контексті підвищення рівня сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної груп uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject соціальне здоров’я uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.title Методика викладання теоретичної складової фізичного виховання в контексті формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account