Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Лінгвометодичні умови застосування естетичного підходу до вивчення мови у процесі професійного становлення майбутніх філологів

Show simple item record

dc.contributor.author Каліш, В. А.
dc.date.accessioned 2021-02-22T14:21:57Z
dc.date.available 2021-02-22T14:21:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7367
dc.description Каліш В. А. Лінгвометодичні умови застосування естетичного підходу до вивчення мови у процесі професійного становлення майбутніх філологів / В. А. Каліш // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - № 3 (137), квітень. – С. 174-180. uk_UA
dc.description.abstract У статті обґрунтовано необхідність застосування естетичного підходу до вивчення мови у процесі професійного становлення майбутніх учителів української мови і літератури. Визначено, що такими умовами є посилення уваги у процесі вивчення лінгвістичних курсів до естетичної функції мови в цілому і мовних явищ зокрема; поєднання естетичного підходу із структурно-семантичним,функційно-комунікативним, когнітивним, соціолінгвістичним та ін.; текстоцентризм, міжпредметні зв’язки; система вправ і завдань, зорієнтована на вивчення засобів, які репрезентують естетичну функцію мови; пріоритет у системі роботи художніх текстів. У процесі такої роботи у студентів формуються уміння виявляти естетичні можливості різних мовних одиниць; здійснювати аналіз явищ, ужитих для створення образності, емоційної забарвленості висловлювань; добирати і використовувати естетично марковані засоби для вираження власних думок і світовідчувань та ін. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject естетичний підхід uk_UA
dc.subject філологія uk_UA
dc.subject вивчення мови uk_UA
dc.subject майбутні фахівці uk_UA
dc.subject естетичне виховання uk_UA
dc.title Лінгвометодичні умови застосування естетичного підходу до вивчення мови у процесі професійного становлення майбутніх філологів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account