Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Перспективи навчання української мови учнів на засадах міжпредметної інтеграції

Show simple item record

dc.contributor.author Попова, Л. О.
dc.date.accessioned 2021-02-18T09:33:41Z
dc.date.available 2021-02-18T09:33:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 37.016:811.161.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7343
dc.description Попова Л. О. Перспективи навчання української мови учнів на засадах міжпредметної інтеграції / Л. О. Попова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - № 3 (137), квітень. – С.109-114. uk_UA
dc.description.abstract У статті виокремлено перспективи навчання української мови учнів на засадах міжпредметної інтеграції. Автор на основі узагальнення праць українських педагогів і лінгводидактів доходить висновку: міжпредметну інтеграцію доцільно визначати як синтез змісту навчальних предметів для узгодженої і скоординованої освітньої діяльності учнів, створення на уроках української мови оптимального лінгвокогнітивного освітнього середовища. Зазначено, що міжпредметні зв’язки варто розглядати як складник міжпредметної інтеграції, тобто початковий етап її впровадження. Науковець вважає, що одним із засобів упровадження міжпредметної інтеграції є компетентнісно орієнтований дидактичний матеріал, і на основі аналізу чинної програми з української мови й наукових праць українських лінгводидактів виокремлює такі критерії добору його: відповідність темі й меті уроку, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, готовності їх до сприймання й усвідомлення поданої в тексті інформації, орієнтація на освітні, життєві й особистісні потреби учнів, взаємозв’язок у формуванні предметної і ключових компетентностей, забезпечення можливості інтегрувати навчальний зміст кількох шкільних предметів та ін. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject предметне навчання uk_UA
dc.subject українська мова uk_UA
dc.subject текст uk_UA
dc.subject міжпредметна інтеграція uk_UA
dc.subject міжпредметні зв’язки uk_UA
dc.title Перспективи навчання української мови учнів на засадах міжпредметної інтеграції uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account