Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Навчання мовлення дітей молодшого шкільного віку на уроках читання

Show simple item record

dc.contributor.author Зажарська, Г. П.
dc.date.accessioned 2021-02-18T06:44:38Z
dc.date.available 2021-02-18T06:44:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 37.016:81-028.31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7329
dc.description Зажарська Г. П. Навчання мовлення дітей молодшого шкільного віку на уроках читання / Г. П. Зажарська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - № 3 (137), квітень. – С. 49-58. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкрито одну із найважливіших і актуальних проблем сучасної методики викладання української мови в початкових класах - проблему розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання. Під час вивчення рідної мови одним із головних завдань є завдання формування і розвитку у дітей правильного, виразного, чистого мовлення. В учнів початкових класів мають сформуватися уявлення про мову і мовлення найважливіший засіб спілкування між людьми; про звуки, слова, сполучення слів, речення, текст як найважливіші одиниці мови; зв'язок мови з мисленням; особливості застосування знань з мови у практичному мовленні; про допоміжні засоби увиразнення мовлення. Читанню у початкових класах належить провідна роль у художній, суспільно-історичній освіті, громадському, моральному, естетичному вихованні, у закладанні основ самовиховання, саморозвитку, духовності, національної свідомості. У процесі шкільного навчання розширюються функції мовлення, яке виникає і розвивається як засіб засвоєння і передачі знань. Мовлення виявляє себе як засіб формування особистості, самоутвердження її в колективі. Уроки читання мають величезні можливості для розвитку в учнів грамотного, логічно побудованого і образного мовлення, багатого за своїм структурно-логічним і змістовним складом. Приділяючи спеціальну увагу такому розвитку учнів, учитель готує їх до уважного сприймання художньої літератури. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject початкова освіта uk_UA
dc.subject мовлення uk_UA
dc.subject розвиток мовлення uk_UA
dc.subject зв’язне мовлення uk_UA
dc.subject уроки читання uk_UA
dc.subject словниковий запас uk_UA
dc.title Навчання мовлення дітей молодшого шкільного віку на уроках читання uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account