Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки

Show simple item record

dc.contributor.author Починкова, М. М.
dc.date.accessioned 2021-02-17T19:11:31Z
dc.date.available 2021-02-17T19:11:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 378.015.3:159.95:373.3(043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7327
dc.description Починкова М. М. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автреф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / М. М, Починкова ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, 2021. - 44 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. На підставі аналізу філософських поглядів щодо поняття «критичне мислення» розкрито витоки концепції критичного мислення у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії і практиці. Визначено психолого-педагогічні засади формування критичного мислення в майбутніх учителів початкової школи, що ґрунтується на структурі особистості, яка містить підструктури спрямованості, досвіду, форм відображення, біологічної обумовленості, а також характер і здібності. Визначено критичне мислення майбутнього вчителя початкової школи як вид мислення, що на основі поєднання логічних та рефлексивних навичок у процесі роботи з фаховою інформацією дозволяє робити аргументовані оцінки й висновки, приймати обґрунтовані рішення, створювати нові ідеї в умовах мультифункційності професійної діяльності. Структуру критичного мислення представлено як сукупність чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, пізнавального, діяльнісного, рефлексивного. Схарактеризовано теоретико-методологічні засади формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. Змістовно розроблено систему формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки, яка складається з єдності взаємозумовлених компонентів: ціле-результативного, теоретико-методологічного, суб’єкт-суб’єктного, змістово-технологічного, діагностичного. Перевірено ефективність системи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки, визначено подальші перспективи дослідно-експериментальної роботи. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject заклади вищої освіти uk_UA
dc.subject критичне мислення uk_UA
dc.subject майбутні вчителі uk_UA
dc.subject початкова школа uk_UA
dc.title Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account