Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Добролюбова, Н. В
dc.date.accessioned 2021-02-17T18:57:20Z
dc.date.available 2021-02-17T18:57:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 378.011.3-051:796.012.656]:004(043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7326
dc.description Добролюбова Н. В. Формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування ІКТ у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. В. Добролюбова ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» , Міністерство освіти і науки України. - Старобільськ, 2021. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract Обґрунтовано теоретичні засади формування готовності майбутніх викладачів хореографії до професійної діяльності, розкрито її сутність, структуру та особливості. Проаналізовано сучасний стан підготовки майбутнього викладача хореографії та охарактеризовано види балетмейстерської діяльності. Визначено критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування ІКТ у професійній діяльності. Виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування ІКТ у процесі професійної підготовки, здійснено їхню змістовну розробку. Експериментально доведено ефективність реалізації запропонованих педагогічних умов. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject майбутні викладачі uk_UA
dc.subject інформаційні технологі uk_UA
dc.subject комунікаційні технології uk_UA
dc.subject пелагогічні умови uk_UA
dc.subject хореографія uk_UA
dc.title Формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account