Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Методи активізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі вивчення англомовних омонімів

Show simple item record

dc.contributor.author Морозова, М. В.
dc.date.accessioned 2021-02-16T12:12:26Z
dc.date.available 2021-02-16T12:12:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 159.9:[81’373.423:811.111]
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7299
dc.description Морозова М. В. Методи активізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі вивчення англомовних омонімів / М. В. Морозова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. - 2018. - № 7 (321), жовтень. – С. 154-160. uk_UA
dc.description.abstract У статті представлені методи активізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і майбутнього філолога на заняттях з англійської мови. Було зазначено, що потенціал для формування ефективної суб’єктсуб’єктної взаємодії викладача і майбутніх філологів закладений у їх спільному вивченні англомовних омонімів, коли обидні сторони виступають на рівних, а сама діяльність має творчий характер. Особливу увагу приділено методам активізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що спонукають майбутніх філологів до активної розумової і практичної діяльності в процесі вивчення англомовних омонімів. У роботі були визначені відмінні риси методів активізації при вивченні омонімів англійської мови, які спрямовані, головним чином, не на виклад викладачем готових знань, їх запам’ятовування та відтворення, а на самостійне оволодіння майбутніми філологами знаннями й уміннями в процесі їх цілеспрямованої та свідомої навчально-виховної діяльності. Охарактеризовано, що організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії із використанням активних методів навчання при вивченні англомовних омонімів є процесом безпосереднього взаємовпливу викладача та майбутнього філолога, що дозволяє зробити вивчення омонімів англійської мови цікавим і більш продуктивним. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries філологічні науки;
dc.subject методи активізації uk_UA
dc.subject англійська мова uk_UA
dc.subject майбутній викладач uk_UA
dc.subject омоніми uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.title Методи активізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі вивчення англомовних омонімів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account