Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Rola komunikacja międzykulturowej w społeczeństwie wielokulturowym

Show simple item record

dc.contributor.author Suchocka, А.
dc.contributor.author Сухоцка, А.
dc.date.accessioned 2021-02-15T12:00:42Z
dc.date.available 2021-02-15T12:00:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 316.77+316.4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7278
dc.description Suchocka А. Rola komunikacja międzykulturowej w społeczeństwie wielokulturowym / А. Suchocka // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. - 2018. - № 7 (321), жовтень. – С. 57-65. uk_UA
dc.description.abstract Artykuł przedstawia istotę komunikacji międzykulturowej oraz jej rolę we współczesnym społeczeństwie wielokulturowym. Opisano rodzaje komunikacji międzykulturowej oraz pokazano, że w erze globalizacji interakcje kulturowe mogą być etnocentryczne, wielonarodowe, globalne lub transnarodowe. Podkreślono, że komunikacja międzykulturowa związana jest z wielokulturowością. Pokazano wiele związków obecnych zachowań międzykulturowych z zachowaniami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, a także odniesień w stosunku do tradycji, historii narodu, ideologii, religii po zachowania nacjonalistyczne. Pokazano, że w komunikacji międzykulturowej najważniejsze jest to, że podstawą takiej interakcji jest zrozumienie faktu, że nie jakaś kultura jest "lepsza" lub "gorsza", ale że jest "inna" i działa jako równy partner w tej interakcji. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries філологічні науки;
dc.subject міжкультурна комунікація uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject мультикультуралізм uk_UA
dc.subject глобалізація uk_UA
dc.subject мультикультурне суспільство uk_UA
dc.title Rola komunikacja międzykulturowej w społeczeństwie wielokulturowym uk_UA
dc.title.alternative Роль міжкультурної комунікації у полікультурному суспільстві
dc.title.alternative
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account