Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Технологія навчального тренінгу як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО

Show simple item record

dc.contributor.author Бадер, С.О.
dc.date.accessioned 2021-02-07T16:22:20Z
dc.date.available 2021-02-07T16:22:20Z
dc.date.issued 2020-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7196
dc.description Бадер С. О. Технологія навчального тренінгу як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО / С. О. Бадер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2020. - № 2 (333). - Ч. 1. - С. 39-46.
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО у процесі фахової підготовки та пошуку ефективних технологій для оптимізації означеного процесу. Автор доводить ефективність технології навчального тренінгу як засобу формування відповідних орієнтацій студентів. У статті подано визначення сутності тренінгової технології, класифікація різновидів тренінгу та характеристика технології навчального тренінгу з точки зору її аксіологічного потенціалу. Доведено, що технологія навчального тренінгу сприяє: створенню максимально комфортного середовища для навчання та спілкування, становленню субʼєкт-субʼєктного типу взаємодії між учасниками, ефективному формуванню професійної Я-концепції майбутнього вихователя. Наведено приклади тренінгових вправ, використаних у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ЗДО. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки.;
dc.subject цінності uk_UA
dc.subject ціннісно-смислові орієнтації uk_UA
dc.subject майбутні вихователі uk_UA
dc.subject технологія навчального тренінгу uk_UA
dc.subject фахова підготовка uk_UA
dc.title Технологія навчального тренінгу як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО uk_UA
dc.title.alternative The tehnology of educational training as a means of forming value-sense orientations of future kindergarten educators uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account