Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Роль методу моделювання в розробці системи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи

Show simple item record

dc.contributor.author Починкова, М. М.
dc.date.accessioned 2021-02-02T20:56:56Z
dc.date.available 2021-02-02T20:56:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other УДК 378.015.3:373.3:159.95
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7139
dc.description Починкова М. М. Роль методу моделювання в розробці системи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи / М.М.Починкова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2020. - №2 (333) лютий. - Ч.1 - С.154 -162. uk_UA
dc.description.abstract У статті докладно розглянуто поняття моделювання та модель. На підставі аналізу наукової літератури визначено, що моделювання є методом опосередкованого вивчення явищ та об’єктів і безпосередньо пов’язане з дефініцією «педагогічне моделювання». Наголошено, що моделювання базується на понятті «модель». Докладно розкрито визначення цього поняття у словниках (тлумачних, філософських), а також у наукових дослідженнях (К. Батароєв, С. Гончаренко, О. Дахін, І. Кульчицький, П. Сікорський, Д. Стеченко, Г. Шандригось, В. Штофф). Зроблено висновок про те, що аналіз визначень поняття «модель» приводить нас до таких узагальнень: модель це штучно утворений зразок чого-небудь; моделі притаманна ознака системності; через аналіз системи стає можливим визначення інформації про її елементи та отримання нових знань про досліджуваний об’єкт. Представлено класифікацію за способом реалізації моделі (за А. Вєдєновим). Розкрито традиційні складові моделі професійної підготовки майбутніх учителів. Акцентовано увагу на тому, що моделювання, як метод, відіграє ключову роль у розробці системи формування критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject модель uk_UA
dc.subject метод uk_UA
dc.subject система uk_UA
dc.subject критичне мислення uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.title Роль методу моделювання в розробці системи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account