Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Шляхи, форми та методи впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес

Show simple item record

dc.contributor.author Мальцева, О. І.
dc.date.accessioned 2021-01-26T09:52:38Z
dc.date.available 2021-01-26T09:52:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7073
dc.description Мальцева О. І. Шляхи, форми та методи впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес / О. І. Мальцева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2020. - № 7 (338). – С. 58-67. uk_UA
dc.description.abstract У квітні 2016 року президією Національної академії педагогічних наук України було схвалено нову редакцію Концепції впровадження медіаосвіти в Україні. Метою запровадження Концепії є створення системи медіаосвіти, яка має стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей. У статті на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових джерел систематизовано теоретичні на практичні напрацювання вітчизняних та закордонних вчених щодо найбільш ефективних шляхів, форм та методів медіаосвіти. Встановлено, що є три поширені шляхи впровадження медіаосвіти в навчальний процес: інтегрований (через традиційні предмети); факультативний (створення мережі гуртків, секцій, клубів); спеціальний (створення спеціальних курсів та спецкурсів). Однією з форм інтеграції медіаосвіти є впровадження медіакурсів. Популярними є створення телевізійних або кінематографічних мінісценаріїв, класні лекторії, рольові ігри на матеріалі різних мас-медіа. З’ясовано, що інноваційними формами формування медіаграмотності можна вважати організацію діяльності медіацентрів, медіаклубів, кіноклубів та фотолабораторій. Розглянуто класифікації методів медіаосвіти Л. Зазнобіної, М. Матвійчук, Л. Мастермана, С. Пензіна, О. Федорова. Встановлено, що одними з найбільш ефективних методів медіаосвіти дослідники вважають інтерактивні: тренінги, модерації, програмне навчання, метод кейсів (аналіз практичних ситуацій), ділові та рольові ігри, дискусії, метод креативного розв’язання проблеми, метод проектів. Вибір таких методів зумовлений можливістю їх інтеграції в окремі дисципліни. Вони дають можливість інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і творчого застосування отриманих знань та сприяють підвищенню мотивації й залученості учасників у процес спільного вирішення проблеми, творчого пошуку. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.subject медіа-освіта uk_UA
dc.subject медіа-грамотність uk_UA
dc.subject форми медіа-освіти uk_UA
dc.subject методи медіа-освіти uk_UA
dc.title Шляхи, форми та методи впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account