Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Психолого-педагогічні аспекти вікової динаміки соціальної компетентності учнів підліткового та юнацького віку сільського закладу загальної середньої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Краснова, Н. П.
dc.date.accessioned 2021-01-26T08:21:35Z
dc.date.available 2021-01-26T08:21:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7069
dc.description Краснова Н. П. Психолого-педагогічні аспекти вікової динаміки соціальної компетентності учнів підліткового та юнацького віку сільського закладу загальної середньої освіти / Н. П. Краснова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - № 7 (338). – С. 25-43. uk_UA
dc.description.abstract У даній статті розкривається проблема вікової динаміки формування соціальної компетентності учнів підліткового та юнацького віку сільського закладу загальної середньої освіти, що обумовлено тенденціями розвитку сучасного суспільства, процесами інтернаціоналізації та глобалізації світу, економічними перетвореннями в країні, соціальною реальністю та основними ідеями реформування освіти; показано необхідність формування соціальної компетентності у учнів сільського освітнього закладу, що пов’язано з потребою молоді в самовизначенні, прагненні до самоствердження, самовдосконалення; визначено: основні показники соціальної компетентності підлітка – відповідальність; адекватна самооцінка, узгоджена з рівнем домагань; сформованість позитивної мотивації навчання; володіння засобами спілкування; сформованість емпатії, прийняття соціальних ролей та старшокласників – адекватна самооцінка; ціннісне ставлення до навчання; сформованість комунікативних умінь; відповідальність; сформованість мотивації досягнення і соціально значущих ціннісних орієнтацій; самоповага, самоприйняття, рефлексія; розкрито вікову динаміку формування соціальної компетентності учнів за мотиваційним (мотиви, потреби, емпатія, ціннісне відношення до навчання), когнітивним (рольова гнучкість, знання власних особистісних особливостей, знання норм і правил взаємодії в суспільстві, цілепокладання), операційно-поведінковим (комунікативні вміння, володіння засобами організації своєї поведінки, навички соціальної поведінки), рефлексивним (відповідальність, самоповага, соціальна відповідальність, регуляція конфлікту, самоконтроль, самореалізація, адекватна самооцінка, узгоджена з рівнем домагань) показниками. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.subject соціальна компетентність uk_UA
dc.subject школярі uk_UA
dc.subject середня освіта uk_UA
dc.subject заклади освіти uk_UA
dc.title Психолого-педагогічні аспекти вікової динаміки соціальної компетентності учнів підліткового та юнацького віку сільського закладу загальної середньої освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account