Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Виховання у стародавній Бактрії: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми

Show simple item record

dc.contributor.author Цебрій, І.
dc.date.accessioned 2021-01-24T20:32:24Z
dc.date.available 2021-01-24T20:32:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 37: (091) (075.8)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7053
dc.description Цебрій І.В. Виховання у стародавній Бактрії: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми / І. В. Цебрій // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. − Вип. 3. − Полтава, 2014. — С. 84-90. uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано стан вивчення освіти й виховання в стародавній Бактрії (давній Іран) у доісламський період, охарактеризовано праці вітчизняних і зарубіжних науковців із даної проблематики. Виявлено, що педагогічні досягнення стародавньої Бактрії пізніше мали вплив не лише на країни мусульманського Сходу, а й на розвиток освіти на Заході. У працях видатних істориків і педагогів колишнього Союзу − І. Брагінського, Б. Гафурова, М. Турсун-Заде та ін. − аналізуються педагогічні погляди іранських мислителів минулого, дається їм висока оцінка. Сучасні таджицькі науковці (Ш. Давонаєв, О. Чунакова, А. Пахлавонов) виявили різноманітні аспекти історії школи та розвитку педагогічної думки іранського народу в доісламський період. Доведено, що на сьогоднішній день маємо декілька перспективних напрямів вивчення цієї проблеми, яка вимагає ґрунтовних монографічних досліджень, систематизації педагогічної думки, теоретичного обґрунтування впливу педагогічних ідей ранніх століть на розвиток педагогічної думки народів Сходу в наступні періоди. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.title Виховання у стародавній Бактрії: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account