Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Критеріальний апарат дослідження ефективності процесу виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи

Show simple item record

dc.contributor.author Молчанюк, О.В.
dc.contributor.author Пальчик, О.О.
dc.date.accessioned 2020-12-28T08:52:59Z
dc.date.available 2020-12-28T08:52:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6810
dc.description Молчанюк О.В. Критеріальний апарат дослідження ефективності процесу виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи / О.В. Молчанюк, О.О. Пальчик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - №5 (336), листопад. – С.126-135. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано сутність поняття «критерій». Зазначено, що критерієм виражається найзагальніша сутнісна ознака, на основі якої здійснюють оцінювання, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь виявлення, якісна сформованість, визначеність критерію відбивається в конкретних показниках, для яких теж властива низка ознак. Наголошено на тому, що при розробці критеріїв ціннісного ставлення до природи майбутніх учителів біології, слід брати до уваги, що основними вимогами до них мають бути об’єктивність, надійність, простота та зручність виміру, узгодження зі складовими ставлення до природи, адекватність, адитивність, взаємообумовленість критерію з його показниками. Виокремлено такі основні критерії: когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний та схарактеризовано їх показники. Виділено алгоритм процесу виховання в майбутніх вчителів біології ціннісного ставлення до природи. Зроблено висновок, що компоненти, критерії й показники перебувають у єдності та взаємозв’язку, підтверджуючи системність і цілісність досліджуваного феномена, а також наявність кореляційних зв’язків між ними. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject критерії ефективності uk_UA
dc.subject когнітивний uk_UA
dc.subject емоційно-ціннісний uk_UA
dc.subject діяльнісний критерії uk_UA
dc.subject майбутні учителі uk_UA
dc.subject естетичне виховання uk_UA
dc.subject виховна робота uk_UA
dc.title Критеріальний апарат дослідження ефективності процесу виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account