Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Розвиток методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Show simple item record

dc.contributor.author Сич, Т. В.
dc.date.accessioned 2020-11-19T07:59:02Z
dc.date.available 2020-11-19T07:59:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other УДК 37.014"19/20"(043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6515
dc.description Сич Т. В. Розвиток методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою / Т. В. Сич ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2020. - 44 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено проблемі розвитку методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У праці розкрито сутність поняття «розвиток методології дослідження проблем управління освітою», обґрунтовано методологію дослідження, систему критеріїв оцінки рівня розвитку методології дослідження проблем управління освітою, за якою проаналізовано стан розвитку теорії управління освітою, теорії методології дослідження проблем управління освітою та реалізованість методологічних положень у вітчизняній дослідній практиці. Розкрито зміст методологічних підходів, визначено відмінності у вітчизняній і світовій дослідницькій практиці. Обґрунтовано періодизацію та надано характеристику розвитку методології дослідження проблем управління освітою у вітчизняній педагогічній науці, визначено чинники, прогресивні та негативні тенденції, основні напрями розвитку та коло завдань, вирішення яких має забезпечити результативність дослідної діяльності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» uk_UA
dc.subject методологія дослідження uk_UA
dc.subject управління освітою uk_UA
dc.subject наукові дослідження uk_UA
dc.title Розвиток методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account