Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України: порівняльний аналіз

Show simple item record

dc.contributor.author Юніна, О. Є.
dc.date.accessioned 2020-11-19T07:41:31Z
dc.date.available 2020-11-19T07:41:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other УДК [37.091.212:37.013(477) „192/193”](043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6514
dc.description Юніна О. Є. Навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. Є. Юніна ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». - Старобільськ, 2020. - 23 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація є порівняльно-педагогічним дослідженням проблеми навчання іноземних мов в загальноосвітніх школах США та України. У роботі обґрунтовано актуальність, розкрито стан наукової розробленості досліджуваної проблеми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, висвітлено теоретико-методологічні засади, схарактеризовано методи, джерельну базу дисертаційної роботи, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Визначено історико-педагогічні аспекти навчання іноземних мов у системах шкільної освіти США та України; розкрито сутність сучасних концепцій навчання іноземних мов, виявлено особливості використання компетентнісного підходу як основи процесу навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах двох країн. На основі порівняльного аналізу виявлено загальне та відмінне в змісті, формах, методах, технологіях навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах України та США, окреслено перспективи впровадження американського досвіду для підвищення ефективності іншомовної освіти у загально-освітніх школах України. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» uk_UA
dc.subject іноземні мови uk_UA
dc.subject освіта uk_UA
dc.title Навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України: порівняльний аналіз uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account