Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Сучасний підхід до результатів навчання студентів закладів вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Скібіна, О. В.
dc.date.accessioned 2020-11-10T22:24:06Z
dc.date.available 2020-11-10T22:24:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6478
dc.description Скібіна О.В. Сучасний підхід до результатів навчання студентів закладів вищої освіти / О.В.Скібіна // Education and Pedagogical Sciences ("Освіта та педагогічна наука") / Гол. ред. А. В. Жучок; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - 2020. - № 1 (173). – С.59-66. uk_UA
dc.description.abstract У статті встановлено, що, на відміну від традиційної оцінки якості підготовки фахівців, яка базується на використанні в освітніх стандартах термінів «знання», «уміння», «навички», компетентнісний підхід, заявлений у Державних освітніх стандартах третього покоління, при описі образу фахівця використовує поняття «компетентність» і «компетенції». Компетенції як результат освіти стають основою для формування людини, що виражається в її готовності ефективно організовувати внутрішні і зовнішні ресурси для досягненім поставленої мети. Здійснено теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел щодо досліджуваної проблеми. Розкрито сутність та особливість компентентнісного підходу в освіті як основного напряму її модернізації та впровадження ідей при підготовці студентів закладів вищої освіти; як єдину мову для опису академічних і професій¬них профілів і рівнів вищої освіти. Виявлено проблеми оцінювання компетенцій студентів закладів вищої освіти як результатів освіти відповідно до вимог нового покоління державних освітніх стандартів і програм. Визначено, що використання компетентнісного підходу вимагає оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до запланованого результату навчання, варіативності освітніх програм, форм і технологій навчання, висуває певні вимоги використання методів навчання та організації навчальної й виробничої діяльності учнів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject компетентнісний підхід uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject компетенція uk_UA
dc.subject вища освіта uk_UA
dc.title Сучасний підхід до результатів навчання студентів закладів вищої освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account