Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування уявлень про професійну кар’єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки

Show simple item record

dc.contributor.author Котєнєва, Ю. М.
dc.date.accessioned 2016-05-04T16:36:38Z
dc.date.available 2016-05-04T16:36:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 377.8:371.13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/642
dc.description Котєнєва Ю. М. Формування уявлень про професійну кар’єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ю. М. Котєнєва ; наук. керівник Савченко Сергій Вікторович ; ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2016. - 300 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проблеми формування уявлень про професійну кар’єру студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки. З’ясовано ступінь дослідженості проблеми в міждисциплінарному контексті з урахуванням сутнісних ознак понять „кар’єра”, „професійна кар’єра”, „уявлення про професійну кар’єру”, схарактеризовано спрямованість фахової підготовки студентів у педагогічному коледжі на формування в них уявлень про професійну кар’єру. Визначено сутність та особливості уявлень про професійну кар’єру студентів, можливості фахової підготовки в педагогічному коледжі, критерії та показники рівня сформованості уявлень про професійну кар’єру студентів. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування уявлень про професійну кар’єру студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject кар'єра uk_UA
dc.title Формування уявлень про професійну кар’єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account