Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору

Show simple item record

dc.contributor.author Чайковський, М. Є.
dc.date.accessioned 2016-05-04T16:24:40Z
dc.date.available 2016-05-04T16:24:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn
dc.identifier.other 37.013.42:371.3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/640
dc.description Чайковський М. Є. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору : дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / М. Є. Чайковський ; наук. керівник Лактіонова Галина Михайлівна ; ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. − Старобільськ, 2016. - 570 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертаційній роботі представлено та науково обґрунтовано теоретико-методичні засади соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору вищого навчального закладу. Проаналізовано проблему соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами у сучасній педагогічній науці; розкрито соціально-педагогічний контекст змісту вітчизняних і міжнародних нормативно-правових документів щодо забезпечення вищої освіти для осіб з особливими потребами; визначено особливості практики інтегрованого та інклюзивного навчання молоді з особливими потребами в системі вищої освіти. Здійснено теоретичний аналіз інклюзивної освіти як сучасного соціально-педагогічного феномену; розкрито сутність та складові соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору; надано характеристику інклюзивній компетентності викладачів як чинника розвитку соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами. За результатами дослідження обґрунтовано концептуальні основи та розроблено педагогічні технології соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ; визначено технології формування інклюзивної компетентності викладачів як суб’єктів соціально-педагогічної роботи зі студентами даної категорії. Апробовано педагогічні технології соціально- педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ, які складають дві провідні концептуальні ідеї: перша пов’язана із необхідністю орієнтування соціально-педагогічних технологій на розвиток інклюзивного освітнього простору ВНЗ як умови формування здатності молоді з особливими потребами до соціальної взаємодії із суб’єктами інклюзії, до адаптації та самореалізації в умовах ВНЗ; друга полягає у визнанні персоніфікованої соціально-педагогічної підтримки студента з особливими потребами пріоритетним напрямом соціально-педагогічної діяльності з цією категорією молоді в умовах інклюзивної освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject педагогіка uk_UA
dc.subject соціально-педагогічна робота uk_UA
dc.subject інклюзивна освіта uk_UA
dc.subject люди з обмеженими можливостями uk_UA
dc.title Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account