Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Організаційно-педагогічні умови до спортивно- патріотичного виховання майбутніх учителів фізичної культури

Show simple item record

dc.contributor.author Пелипась, Д.С.
dc.date.accessioned 2020-10-30T12:59:49Z
dc.date.available 2020-10-30T12:59:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6402
dc.description Пелипась Д.С. Організаційно-педагогічні умови до спортивно- патріотичного виховання майбутніх учителів фізичної культури / Д.С.Пелипась // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - №1 (332). - С.248-258. uk_UA
dc.description.abstract У статті основну увагу приділено організаційно-педагогічним умовам щодо спортивно-патріотичного виховання майбутніх вчителів фізичної культури. Нами визначена такі завдання дослідження: розкрити сутність понять «умови», «організаційно-педагогічні умови», обґрунтувати умови формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури проаналізувати організаційно-педагогічні умови до спортивно- патріотичного виховання майбутніх вчителів фізичної культури, обґрунтувати умови формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. Поняття патріотизм ми визначили як стан душі, який виражається в небайдужості до долі українського народу, в здатності співпереживати, відчувати біль і радість від того, що відбувається в країні. На нашу думку, один з найбільш доречних термінів «педагогічної умови» зовнішній фактор, який істотно впливає на педагогічний процес, в тій чи іншій мірі свідомо сконструйований педагогом, який припускає, але не гарантує певний результат. Організаційно-педагогічні умови ми визначили як: сукупність факторів, що забезпечують регулювання, взаємодію об’єктів і явищ педагогічного процесу для досягнення поставленої мети, вдосконалюють міжособистісні стосунки учасників педагогічного процесу для вирішення конкретних дидактичних завдань, сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, їхньої самостійності, ініціативності, професійного інтересу. У дослідженні виявлено такі організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів фізичного культури до спортивно-патріотичного виховання, а саме: організація освітньої та науково-дослідної роботи майбутніх учителів фізичного виховання щодо спортивно-патріотичного виховання на основі національних традиціях українського народу та студентоцентрованого підходу; моделювання професійної діяльності майбутнього вчителя фізичного виховання у спортивно-патріотичній роботі; викладання окремих фахових дисциплін у структурі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з акцентом на спортивно-патріотичне виховання, впровадження спортивно-патріотичних заходів у позааудиторну діяльність; відповідна матеріально-технічна база закладу вищої освіти. У подальшому ми плануємо приділити увагу практичному аспекту організаційно-педагогічних умов до спортивно-патріотичного виховання майбутніх учителів фізичної культури та експериментально довести доцільність певних умов у системі фізичного виховання здобувачів вищої освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject організаційно-педагогічні умови uk_UA
dc.subject майбутні вчителі фізичної культури uk_UA
dc.subject спортивно-патріотичне виховання uk_UA
dc.title Організаційно-педагогічні умови до спортивно- патріотичного виховання майбутніх учителів фізичної культури uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account