Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у процесі фізичного виховання

Show simple item record

dc.contributor.author Щурова, Н. В.
dc.date.accessioned 2020-10-30T11:57:25Z
dc.date.available 2020-10-30T11:57:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6398
dc.description Щурова Н. В. Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у процесі фізичного виховання / Н.В.Щурова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - №1 (332). - С.213-222. uk_UA
dc.description.abstract У статті основну увагу приділено проблемі формування інформаційно-цифрової компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі фізичного виховання та акцентовано на необхідності створення сучасних умов для удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління. Доведено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей. Досягнення цієї мети можливе на основі формування й розвитку ключових компетентностей, яких потребує кожен для особистої реалізації та життєвий успіх упродовж усього життя. Однією з десяти ключових компетентностей Нової української школи визначено інформаційно-цифрову, необхідну кожній сучасній людині для ефективного опанування новітніх технологій, застосування їх для власних потреб. Саме інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене та водночас критичне застосування особистістю інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в освітньому процесі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність; навички безпеки в Інтернеті; розуміння етики роботи з інформацією. У сучасному освітньому просторі виникає необхідність у пошуку ефективних підходів для прищеплення учням інтересу до занять фізичною культурою та впровадження новітніх технологій у систему фізичного виховання. Це пояснюється тим, що навчання у школі супроводжується дефіцитом рухової активності, нервовим перенапруженням, необхідністю засвоєння та переробки школярами великої кількості інформації. Саме інформаційно- цифрові технології мають вплинути на підвищення інтересу до занять фізичною культурою, в умовах демократизації освіти. Ці технології спрямовують учнів на краще розуміння навчального матеріалу з предмету «Фізична культура», а також бажання поліпшити свої спортивні досягнення. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject компетентнісний підхід uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject інформаційно-цифрова компетентність uk_UA
dc.title Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у процесі фізичного виховання uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account