Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Підходи щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Щербиніна, М.Б.
dc.contributor.author Глоба, Т.А.
dc.date.accessioned 2020-10-30T11:43:53Z
dc.date.available 2020-10-30T11:43:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6396
dc.description Щербиніна М.Б. Підходи щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти / М.Б. Щербиніна, Т.А. Глоба // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - №1 (332). - С.202-212. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються проблеми щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти. Аналізуються підходи до підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентської молоді закладів вищої освіти в сучасних умовах. Доведено актуальність і доцільність обраної проблеми дослідження. Проведено експертне оцінювання за методом переваги (ранжування), у якості експертів були залучені 15 завідувачів кафедр фізичного виховання закладів вищої освіти різних регіонів України. У дослідженні взяло участь 15 осіб, серед яких 6 кандидатів та 9 докторів педагогічних наук та наук з фізичного виховання та спорту. Встановлено, що середньостатистичний стаж експертів склав 23,8 років. Розподіл учасників експертизи за стажем показав, що переважна більшість опитуваних, залучених до експерименту мала стаж роботи у закладах вищої освіти понад 20 років. Виявлено, що більшість експертів процес фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти вважають недостатньо ефективним. З метою забезпечення викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах на належному рівні розглядаються базові моделі для вирішення цього питання та різні форми їх поєднання. Аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що всі учасників опитування сходяться у думці, згідно з якою пріоритетною формою залучення студентів до занять з фізичного виховання є обов’язкові заняття з фізичного виховання, які включені до навчального плану, проводяться за затвердженим розкладом відповідно до програми з фізичного виховання та передбачають форми контролю у вигляді заліку. З’ясована думка експертів щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти. За результатами експертного дослідження визначено чинники підвищення ефективності фізичного виховання в сучасних умовах. Поряд з цим, за переконаннями експертів, слід модернізувати фізичне виховання з використанням можливостей варіативної частини змісту програми з фізичного виховання і вирішення питань планування, організації та контролю самостійної роботи, а також відмовитися від уніфікації та стандартизації при розробці програмного матеріалу, створення числа альтернативних видів занять, з урахуванням традицій, особливостей, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу вищої освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject здоров’я uk_UA
dc.subject експерти uk_UA
dc.subject заняття uk_UA
dc.subject студент uk_UA
dc.title Підходи щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account