Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Інноваційні методи розвитку фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів на основі модельних характеристик

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальов, М.Г.
dc.date.accessioned 2020-10-19T08:42:51Z
dc.date.available 2020-10-19T08:42:51Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6335
dc.description Ковальов М.Г. Інноваційні методи розвитку фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів на основі модельних характеристик / М.Г.Ковальов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - №1 (332). - С.167-176. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена одній із актуальних проблем сучасного спорту, а саме застосуванню методів моделювання під час підготовки кваліфікованих спортсменів. Представлені матеріали розкривають тему на прикладі підготовки професіональних волейболістів. Головна думка статті наступна:застосування методу моделювання на основі індивідуального та диференційованого підходів дозволить значно покращити підготовку спортсменів командних ігрових видів спорту. Метою є удосконалення управління тренувальним процесом кваліфікованих волейболістів шляхом застосування методів моделювання, які ґрунтуються на визначенні модельних характеристик. Для отримання даних для детального всебічного вивчення проблематики, і у послідовності - написання статті було проведено педагогічне дослідження, а саме - експериментальні тренування двох груп з підготовки волейболістів різного рівня. Вибір методів дослідження визначався поставленими завданнями та існуючими вимогами до проведення педагогічних досліджень. Для досягнення вищезазначеної мети використовувалися наступні методи дослідження: аналіз науково- методичної літератури, тестування, педагогічне спостереження,інструментальні вимірювання морфологічних показників, педагогічний експеримент, математична статистика. Кожен з методів знайшов своє відображення у даній роботі.Експеримент проходив у три етапи. Під час першого було проведено дослідження спеціальної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, в яких висвітлювалося дане питання. Завдання першого етапу - узагальнення існуючого досвіду використання методів моделювання у тренувальному процесі спортсменів в інших видах спорту. На основі цього було розроблено проект дослідження та визначено пілотну база. Наступний етап - огляд навчальної діяльності професіональних волейболістів. Для цього були проведені спеціальні випробування та тренування для визначення особистісних даних кожного з гравців.Отже, для показників моделі фізичного розвитку професіональних волейболістів були обрані: зріст, маса тіла, індекс Кетле,м’язова та жирова складові тіла. Чимало даних було узято, спираючись на досвід попередників у даній галузі. Були визначені їхні модельні характеристики, розроблені навчальні програми, які передбачають індивідуальний підхід до підготовки. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject фізична підготовка uk_UA
dc.subject модель uk_UA
dc.subject волейболіст uk_UA
dc.subject індивідуалізація uk_UA
dc.subject вправа uk_UA
dc.title Інноваційні методи розвитку фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів на основі модельних характеристик uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account