Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Аналіз стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи та шляхи удосконалення навчальної програми з фізичного виховання

Show simple item record

dc.contributor.author Бабич, В. І.
dc.contributor.author Полулященко, Ю. М.
dc.contributor.author Дубовой, О. В.
dc.contributor.author Зайцев, В. О.
dc.contributor.author Гордієнко, П. Ю.
dc.contributor.author Малькова, Я. П.
dc.contributor.author Дубовой, В. В.
dc.date.accessioned 2020-10-19T07:24:42Z
dc.date.available 2020-10-19T07:24:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6330
dc.description Аналіз стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи та шляхи удосконалення навчальної програми з фізичного виховання / В. І. Бабич, Ю. М. Полулященко, О. В. Дубовий та ін. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - № 1 (332). - С. 140-155. uk_UA
dc.description.abstract Мета: визначення стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи; виявлення основних шляхів удосконалення навчальної програми з фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи. Матеріали: Дані констатувального експерименту було зібрано за допомогою комплексу методів дослідження: закритий опитувальник потреби у досягненнях (за Ю. Орловим), опитувальник «ціннісні орієнтації» (М. Рокіча), опитувальник упевненості в собі (за Рейзас); опитувальник нервово-психічної напруги (за Т. Немчін). Результати: розроблено та апробовано авторську методику визначення рівнів сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. З’ясовано, що більш ніж у третини студентів СМГ (35,2% юнаків та 38% дівчат) наявний низький та нижче середнього рівні сформованості соціального здоров’я. Встановлено, що відмінності (за рівнями сформованості соціального здоров’я) між юнаками та дівчатами (на користь студентів-юнаків) є не значущі. Наводиться авторське визначення поняття «соціальне здоров’я студентів спеціальної медичної групи», критерії та показники соціального здоров’я студентів СМГ. Висновки: розроблена методика діагностики соціального здоров’я студентів СМГ дозволяє: відстежувати зміни у стані соціального здоров’я в динаміці; розробляти та корегувати індивідуальну оздоровчу програму студента(ки) (з урахуванням його зміни протягом навчального року, та всього періоду навчання у вищі); удосконалювати теоретичну, методичну та практичну складові процесу фізичного виховання в зазначеному контексті (з урахуванням психологічних особливостей дівчат і юнаків). Встановлено, що основною причиною недостатнього рівня сформованості соціального здоров’я значної частини студентів СМГ (35,2% юнаків та 38% дівчат) є: недостатність зорієнтованості теоретичної, методичної та практичної підготовки з фізичного виховання в даному напрямі. Результати дослідження свідчать про необхідність внесення корективів (змін) до навчальної програми з фізичного виховання (для студентів СМГ) зі спрямованістю на підвищення в них рівня: потреби у досягненнях; ціннісного ставлення до власного здоров’я; упевненості у власних можливостях; зниження рівня нервово- психічної напруги. Існує наявна потреба у корекції процесу організації фізичного виховання зі студентами СМГ, що передбачатимуть застосування інноваційних технологій, спрямованих на підвищенім рівня соціального здоров’я студентів СМГ. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject соціальне здоров’я uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject спеціальна медична група uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject методика діагностики uk_UA
dc.title Аналіз стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи та шляхи удосконалення навчальної програми з фізичного виховання uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account