Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах

Show simple item record

dc.contributor.author Шарата, Н. Г.
dc.date.accessioned 2016-04-08T10:41:54Z
dc.date.available 2016-04-08T10:41:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 378.014.6:330.341.1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/579
dc.description Шарата Н. Г. Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / Н. Г. Шарата ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2016. - 596 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація присвячена проблемі управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ. Визначено тенденції розвитку вищої освіти; схарактеризовано нормативно-правове забезпечення інноваційно-педагогічної діяльності у ВНЗ та витлумачено ключові поняття дослідження; розроблено критерії, показники й piвнi ефективності управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ; визначено організаційно-пeдaгoгiчнi умови управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель системи управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ; розроблено організаційно-педагогічний механізм її реалізації та орієнтовну професійну програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.subject управління навчальними закладами uk_UA
dc.subject управлінська діяльність uk_UA
dc.title Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account