Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Діалектизми в мові українських рок-поезій 1980-х років (на матеріалі текстів „Братів Гадюкіних”)

Show simple item record

dc.contributor.author Запорожська, Д.М.
dc.date.accessioned 2020-09-03T06:21:03Z
dc.date.available 2020-09-03T06:21:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 81 ’282.3:82-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5459
dc.description Запорожська Д. М. Діалектизми в мові українських рок-поезій 1980-х років (на матеріалі текстів „Братів Гадюкіних”) / Д.М.Запорожська // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – № 2 (39). – С.11-19. uk_UA
dc.description.abstract Українська рок-поезія - це оригінальне, самобутнє та різноманітне явище, малодосліджене в мовознавстві. Діалектна лексика є засобом експресії та увиразнює авторські рок-поезії. Стаття репрезентує діалектні особливості текстів українських рок- поетів 80-х років XX століття (на матеріалі текстів „Братів Гадюкіних”). Проаналізовані діалектні лексеми, зафіксовані в мові рок-поезій „Братів Гадюкіних”, засвідчують, що в текстах пісень превалюють діалектизми, поширені в говірках південно-західного наріччя. Автори не стилізують своє мовлення під говіркове, а послуговуються у своїй поезії діалектним мовленням. Тому „олітературення” діалекту здійснене в їхніх текстах завдяки вживанню діалектних явищ, характерних для гуцульських, лемківська говірок, міського львівського просторіччя. Не чужими для авторів є полонізми та сленгові одиниці, куди відносимо лексеми так званої „мови вулиці”. У статті охарактеризовано мовні особливості рок-поетичних текстів, закцентовано увагу на фонетичних, граматичних і лексичних діалектизмах, прокоментовано граматичні та фонетичні особливості, з’ясовано значення лексичних діалектизмів та їхній стилістичний потенціал. Визначено, що діалектизми в рок-текстах уживано здебільшого з метою експресивізації мовлення.. У статті репрезентовано гуцульську лексику різних тематичних груп:назви осіб, назви матеріальних предметів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.subject рок-поезія uk_UA
dc.subject діалектизми uk_UA
dc.subject діалектна лексика uk_UA
dc.subject гуцулізми uk_UA
dc.subject граматичні діалектизми uk_UA
dc.subject фонетичні діалектизми uk_UA
dc.subject лексичні діалектизми uk_UA
dc.title Діалектизми в мові українських рок-поезій 1980-х років (на матеріалі текстів „Братів Гадюкіних”) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account