Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура

Show simple item record

dc.contributor.author Брюховецька, Н.Ю.
dc.contributor.author Богуцька, О. А.
dc.date.accessioned 2020-08-12T08:43:58Z
dc.date.available 2020-08-12T08:43:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn УДК 338.24:005.336.4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5380
dc.description Брюховецька H. Ю. Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура / Н.Ю.Брюховецька,О.А.Богуцька // Економічний вісник Донбасу. - 2020. - № 1 (59). - С. 92-100. uk_UA
dc.description.abstract Інтелектуалізація у загальному розумінні - це процес посилення ролі інтелекту та привнесення інтелектуального початку, що спрямований на людський потенціал, який приводить до підвищення рівня інтелекту в протіканні соціально-економічних процесів. Підвищення рівня інтелекту відбувається шляхом збільшення частки творчої розумової праці в суспільстві, економіці, на підприємстві, виробництві та за рахунок збільшення частки штучного інтелекту в соціально-економічних процесах. Інтелектуалізацію розглянуто як процес зростання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що підвищує частку сфер нематеріального виробництва та зміну продукту (від матеріального до інтелектуального) праці. Це процес підвищення ролі, застосування та використання знань, інформації інноваційного характеру у суспільному житті.На основі узагальнення підходів щодо поняття «інтелектуалізація», її сутності та структури, визначено спільні та відмінні риси, що об’єднують та розрізняють поняття інтелектуалізації у загальному розу¬мінні, інтелектуалізації економіки, праці, персоналу, підприємства, виробництва, управління тощо. Встановлено, що інтелектуалізацію об’єднує дві загальні властивості: перше - це об'єкт інтелектуалізації (інтелектуальний потенціал), друге - це предмет або результат інтелектуалізації (поліпшення інноваційного продукту). Відмінність підходів щодо інтелектуалізації полягає в рівнях, формах, сферах і зрізах та визначають різноманітність підходів до її класифікації. Обгрунтовано структуру інтелектуалізації підприємства реального сектору економіки залежно від видів його діяльності - операційної, фінансової, інвестиційної. Визначено невирішену частину проблеми щодо дослідження категорії «інтелектуалізація підприємств», зокрема, виявлення особливостей інтелектуалізації фінансової сфери підприємств - протікання процесів інтелектуалізації фінансових угод та операцій на підприємствах реального сектору економіки, передачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору реальному сектору. Додаткового аналізу потребують процеси трансформації інструментів фінансування технологічного розвитку, у тому числі «фінтех» як інструмент фінансового забезпечення та стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектору економіки. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.subject інтелект uk_UA
dc.subject штучний інтелект uk_UA
dc.subject інтелектуалізація uk_UA
dc.subject реальний сектор економіки uk_UA
dc.subject види діяльності підприємства uk_UA
dc.title Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account