Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Концепт „Хитрість у фразеологічній картині світу французів

Show simple item record

dc.contributor.author Шаповалова, Л. В.
dc.contributor.author Майоренко, В. І.
dc.date.accessioned 2020-06-09T10:01:12Z
dc.date.available 2020-06-09T10:01:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5153
dc.description Шаповалова Л.В. Концепт „Хитрість у фразеологічній картині світу французів /Л.В.Шаповалова,В.І.Майоренко //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологогічні науки. - 2020. - №3 (334) лютий. - С.46 - 55 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці, що вербалізують концепт „La ruse” (хитрість) у фразеологічній картині світу французів. На основі аналізу було встановлено, які самі аспекти хитрості об’єктивують виділені фразеологізми. Було з’ясовано час і джерело виникнення аналізованих фразеологізмів. Було проаналізовано понятійний, образний та ціннісний аспекти концепту „ La ruse” (хитрість). Аналіз понятійної сторони концепту „La ruse” (хитрість) містить в собі дослідження дефініцій основного поняття (імені концепту) „La ruse” та його синонімів, а також розкриття змісту фразеологізмів, які вербалізують даний концепт. Аналіз образної складової концепту „La ruse” (хитрість) продемонстрував, що лише 8 одиниць не містять у собі жодного з тропів і передають своє значення цілком прямо. Інші фразеологізми у своїй переважній більшості користуються метафорою для уподібнення хитрості предметам і об’єктам неживої природи (каміння, бурштин, мотузка), а також тваринам і їх поведінці. Дослідження ціннісної сторони концепту „La ruse” (хитрість) показало, що переважна більшість містить негативну оцінку хитрості і часто їх зміст наближається до обману, зради чи підлості, але існують фразеологічні одиниці у яких оцінка схиляється до позитивної або навіть схвалює хитрість, у цьому випадку мова йде про сприйняття хитрості як гнучкості розуму і риси, що може допомогти досягти поставлених цілей. Було створено польову модель концепту „La ruse” (хитрість), де ядром концепту виступає основна лексема „La ruse ” та фразеологізми, що її містять; ближня периферія представлена синонімами цього поняття та, відповідно, репрезентуючими їх фразеологічними одиницями і дальня периферія — синонімами, що не ввійшли до складу жодного з виокремлених фразеологізмів, та сталими висловами, які вербалізують концепт значенням, тобто без використання основної лексеми чи її синонімів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries філологічні науки;
dc.subject фразеологізм uk_UA
dc.subject лінгвокультурний концепт uk_UA
dc.subject понятійний uk_UA
dc.subject ціннісний і образний аспекти uk_UA
dc.subject польова модель uk_UA
dc.title Концепт „Хитрість у фразеологічній картині світу французів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account