Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ІХ-ХVІІІ СТ.

Show simple item record

dc.contributor.author Заблоцький, В. В.
dc.date.accessioned 2020-06-07T22:16:54Z
dc.date.available 2020-06-07T22:16:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.other УДК 352.07(477)(091)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5139
dc.description Заблоцький В. В. Еволюція державно-управлінської думки на теренах України в ІХ-ХVІІІ ст. / В. В. Заблоцький // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 6. uk_UA
dc.description.abstract Звернення дослідників у кожну нову епоху розвитку суспільства до філософської спадщини попередників є завжди спробою віднайти там генетично притаманні цьому народові осмислення феномену держави, її сутності, мети та форм існування, необхідної для формування вітчизняної теорії публічного управління відповідно до розуміння сенсу і мети державотворення й ролі в цьому процесі місцевого самоврядування як фундаментального підґрунтя всієї парадигми державного управління, що є особливо актуальним для демократизації державотворчих процесів в Україні. В статті здійснено аналіз історіографічної та джерельної бази формування розвитку самоврядної та державно-управлінської думки на українських теренах. Опрацювання відомих сучасній науці історичних джерел дають можливість з’ясувати природу й сутність таких найважливіших теоретичних питань, як формування, еволюція і трансформація всього базису історичних, філософських, економічних знань у царині державотворення у вітчизняну науку державного управління, визначення основних тенденцій її розвитку. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject публічне управління uk_UA
dc.subject місцеве самоврядування uk_UA
dc.subject першоджерела uk_UA
dc.title ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ІХ-ХVІІІ СТ. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account