Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Педагогічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки

Show simple item record

dc.contributor.author Боровик, М. О.
dc.date.accessioned 2020-06-04T14:58:30Z
dc.date.available 2020-06-04T14:58:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other УДК [378.6:351.74:796.011.3] (477)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5127
dc.description Боровик М. О. Педагогічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / М. О. Боровик ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». - Старобільськ, 2020. - 21 с. uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано зарубіжний досвід підготовки поліцейських до професійної діяльності в контексті розв’язання проблеми формування фізичної витривалості у вітчизняному науковому дискурсі. Розкрито сутність і структуру фізичної витривалості як професійно важливої якості майбутніх офіцерів поліції, критерії та рівні її сформованості. Схарактеризовано сучасний стан та особливості процесу формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції в закладах вищої освіти МВС України. Виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції, здійснено їхню змістовну розробку. Експериментально доведено ефективність реалізації запропонованих педагогічних умов. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject офіцери поліції uk_UA
dc.title Педагогічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account