Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Show simple item record

dc.contributor.author Васиньова, Н. С.
dc.date.accessioned 2020-04-05T14:18:17Z
dc.date.available 2020-04-05T14:18:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 378.1(477)»19/20»
dc.identifier.uri http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_15_36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5080
dc.description Васиньова Н. Методика проведення періодизації розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) / Н. Васиньова // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 15. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_15_36 uk_UA
dc.description.abstract У статті описується одне з важливих та складних завдань історико-педагогічної науки – проведення періодизації розвитку досліджуваного явища. Актуальним і своєчасним є побудова методики проведення періодизації проблеми розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття. Метою статті є визначення сутності поняття «періодизація» та обґрунтування етапів проведення періодизації розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття. У результаті проведеного аналізу запропоновано нове розуміння сутності поняття «періодизація» та виокремлено етапи побудови періодизації розвитку теорії управління освітніми закладами. У статті періодизація розглядається як один із головних методів дослідницької роботи, автор спирається на такі методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація отриманих фактів. Отже, установлена методика проведення періодизації створює більш сприятливі умови до визначення хронологічних меж досліджуваного явища та підвищує ефективність дослідження розвитку теорії управління ВНЗ в Україні означеного періоду. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.subject управління навчальними закладами uk_UA
dc.title МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account