Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Орнітолексика як об’єкт лінгвістичних студій

Show simple item record

dc.contributor.author Литвиненко, Я. О.
dc.date.accessioned 2020-03-12T08:05:38Z
dc.date.available 2020-03-12T08:05:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 811161.2’373.22:598.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5067
dc.description Литвиненко Я. О. Орнітолексика як об’єкт лінгвістичних студій / Я.О.Литвиненко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – № 1 (38). – С.31 - 41 uk_UA
dc.description.abstract У статті зроблено короткий огляд наявних у славістиці розвідок з орнітономінації. Установлено, що назви птахів досліджено в порівняльно-історичному, етимологічному, типологічному та інших аспектах. Порівняльно-історичний підхід учені реалізували, здійснивши спробу осягнути весь слов’янський орнітофонд і розв’язавши низку важливих мовознавчих питань. Етимологічні розвідки найменувань птахів зроблені в контексті вивчення слов’янської прабатьківщини, лінгвогеографічної інтерпретації фактичного матеріалу. На основі типологічного аналізу орнітономенів науковці встановили мотиваційні типи зіставлюваних мов, виявили словотвірні особливості найменувань птахів, дослідили їхню національно-культурну специфіку. Огляд лінгвістичних праць дав змогу засвідчити, що актуальним у дослідженнях учених був і залишається системний підхід, зосереджений на встановленні зв’язків між компонентами тематичної групи лексики, визначенні основ номінації, способів і засобів реалізації мотиваційних ознак. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject орнітолексика uk_UA
dc.subject систематизований опис uk_UA
dc.subject лінгвістичні студії uk_UA
dc.subject методологія uk_UA
dc.title Орнітолексика як об’єкт лінгвістичних студій uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account