Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Прийменник отъ у пам’ятках української мови XVI - XVII ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Гайда, О. М.
dc.date.accessioned 2020-03-05T06:40:42Z
dc.date.available 2020-03-05T06:40:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5034
dc.description Гайда О. М. Прийменник отъ у пам’ятках української мови XVI - XVII ст. / О.М.Гайда // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016. – № 1 (34). – С. 124 - 132 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто семантичну структуру прийменника отъ української мови XVI - XVII ст. Автори тогочасних граматик у своїх працях відносять досліджувану мовну одиницю до класу прийменників та вказують на її широку функціональність і сполучуваність з родовим відмінком. З’ясовано, що прийменник отъ досліджуваного періоду виражав сім смислових відношень: об’єктні, часові, означальні, просторові, міри і ступеня, способу дії та кількісні. Установлено, що найчастіше прийменник отъ у мові документів ЛСБ виражає різні відтінки об’єктних відношень. Наявність варіантів от/од пояснюємо тим, що в українській мові XVI - XVII ст. відбувалися розвиток і усталення різних фонетичних процесів, зокрема явища асиміляції за дзвінкістю-глухістю. У сучасній українській літературній мові нормативним є прийменник від, а варіант од кваліфікують як синонім зазначеного прийменника. У говірках поряд із від активно функціонують прийменники вид (вит). Форми од (ад) збереглися в поліських та середньонаддніпрянських говірках, а од (уд) - у закарпатських, лемківських, гуцульських говірках. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject прийменник uk_UA
dc.subject семантична структура uk_UA
dc.subject лексико-граматичні відношення uk_UA
dc.subject граматика uk_UA
dc.subject історія мови uk_UA
dc.title Прийменник отъ у пам’ятках української мови XVI - XVII ст. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account