Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Етноконцепт жаба як відображення народної свідомості та світобачення українця (на матеріалі фразеології Середнього Полісся)

Show simple item record

dc.contributor.author Доброльожа, Г.М.
dc.date.accessioned 2020-02-29T09:28:38Z
dc.date.available 2020-02-29T09:28:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5015
dc.description Доброльожа Г.М. Етноконцепт жаба як відображення народної свідомості та світобачення українця (на матеріалі фразеології Середнього Полісся) / Г.М.Доброльожа // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016. – № 1 (34). – С. 60 - 69 uk_UA
dc.description.abstract У статті зосереджено увагу на вивченні діалектної фразеології, оскільки сьогодні суттєво поглиблюється інтерес до народних витоків, зменшується ареал використання говірок, відбувається катастрофічне переселення мешканців певних регіонів. У статті розглянуто один із базових етноконцептів тваринного світу - жабу, який характеризує людину - її зовнішню та внутрішню потворність, особисті й суспільні амбіції, вади характеру, особливості фізичного розвитку та поведінки. Етноконцепт розглянуто в тісному взаємозв’язку з народними віруваннями й легендами, народними казками та прикметами, народним баченням природи й магічності жаби. Твердження проілюстровано численними прикладами: засторогами, замовляннями, прикметами, приказками, фразеологізмами, порівняннями. Найбільше уваги приділено фразеології - традиційній і компаративній, яка містить у своїй структурі компонент жаба. У процесі розгляду фразеологічних одиниць з’ясовано, що фразеологізми характеризують різні якості людини: інтелект, фізичні вади, фізіологію, риси характеру, зовнішність, мораль, суспільні стосунки - і завжди порівняння не на користь особи, якої це стосується. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject етноконцепт uk_UA
dc.subject символ uk_UA
dc.subject світобачення uk_UA
dc.subject міфологія uk_UA
dc.subject фразеологія uk_UA
dc.subject фразеологізм uk_UA
dc.subject порівняння uk_UA
dc.subject замовлення uk_UA
dc.subject прикмети uk_UA
dc.subject повір’я uk_UA
dc.title Етноконцепт жаба як відображення народної свідомості та світобачення українця (на матеріалі фразеології Середнього Полісся) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account