Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс

Show simple item record

dc.contributor.author Загороднова, В. Ф.
dc.date.accessioned 2020-02-28T07:11:16Z
dc.date.available 2020-02-28T07:11:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5005
dc.description Загороднова В. Ф. Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс / В.Ф.Загороднова // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – № 1 (36). – С. 224 - 239 uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено формуванню проблеми мовної особистості в зарубіжній і вітчизняній лінгвістиці. Зосереджена увага на основних підходах до опису структури мовної особистості. У статті розглянуто поняття „мовна особистість” і „вторинна мовна особистість” з позицій лінгвістики й лінгводидактики. У межах концепції „вторинна мовна особистість” авторка звертає увагу на її особливу модель, що формується в процесі оволодіння другою іноземною мовою. Сконцентровано увагу на аналізі специфічних особливостей „вторинної мовної особистості”. Визначено роль і місце суспільства, мови, культури та літератури як основних соціокультурних детермінант у діалектиці перетворення властивостей індивідуума в якості мовної особистості. Обґрунтовано думку, що мовна особистість - це особистість, охарактеризована з боку впливу належної їй мовної культури на її особистісні якості та ефективність мовленнєвої діяльності як суб’єкта суспільних відносин. Теоретичний аналіз проблем формування мовної особистості дає підстави стверджувати, що основою для становлення такої особистості в сучасних умовах є гуманістична спрямованість, особистісні характеристики, індивідуалізація мовної освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject мовна особистість uk_UA
dc.subject рівнева структура мовної особистості uk_UA
dc.subject формування вторинної мовної особистості uk_UA
dc.subject взаємини між різними моделями вторинної мовної особистості uk_UA
dc.subject мовна освіта uk_UA
dc.subject особистісно зорієнтована парадигма uk_UA
dc.subject білінгвальна освіта uk_UA
dc.title Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account