Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Статус зооніма в ономастичній системі української мови: функційний аспект: (на матеріалі Кіровоградської області)

Show simple item record

dc.contributor.author Флорінська, С.С.
dc.date.accessioned 2020-02-28T07:05:46Z
dc.date.available 2020-02-28T07:05:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 8Г373.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5004
dc.description Флорінська С.С. Статус зооніма в ономастичній системі української мови: функційний аспект: (на матеріалі Кіровоградської області) / С.С.Флорінська // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – № 1 (36). – С.216 - 223 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто статус зооніма в ономастичній системі української мови на матеріалі Кіровоградської області у функційному аспекті. Визначено низку спільних рис, притаманних усім власним назвам, зокрема й кличкам тварин: наявність індивідуалізувальної та ідентифікаційної функцій; соціальний характер, залежність від позамовних чинників; предметність - тісний зв’язок з об’єктом, який вони називають; часткове звуження семантики - значення оніма можна встановити тільки з контексту; національний колорит; інтернаціональний характер. Підтверджено думку про самостійність класу зоонімів через присутність чітких ознак, що відрізняють їх від інших власних назв. Проаналізовано характерні ідентифікуючі лексико-семантичні, словотвірно-граматичні та функційні особливості зоонімів. До них віднесено:взаємодію з апелятивною лексикою, тобто утворення на основі загальних назв; наявність найтиповіших кличок для кожного підвиду тварин - корів, коней та інших; характерний семантичний компонент роду - „самець” - „самка”; одним із продуктивних способів утворення кличок тварин є субстантивація; наявне утворення в процесі функціонування гіпокористичних форм. Зауважено, що актуальним залишається питання визначення функцій власних назв тварин. Розглянуто основні функції зоонімів: номінативну, ідентифікуючу, вказівну та культурно-інформативну. Зазначено, що є другорядні функції власних назв тварин: соціальна, емоційна, акумулятивна та ін. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject ономастика uk_UA
dc.subject зоонім uk_UA
dc.subject антропонім uk_UA
dc.subject функційний аспект uk_UA
dc.subject номінативна функція uk_UA
dc.subject індентифікуюча функція uk_UA
dc.title Статус зооніма в ономастичній системі української мови: функційний аспект: (на матеріалі Кіровоградської області) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account