Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

До історії опрацювання англізмів в українській лексикографії (за матеріалами „Словаря чужих слів” 3. Кузелі й М. Чайковського, Чернівці, 1910)

Show simple item record

dc.contributor.author Ткач, Л.О.
dc.contributor.author Прокопова, А.Ю.
dc.contributor.author Марко, І.В.
dc.date.accessioned 2020-02-26T08:42:13Z
dc.date.available 2020-02-26T08:42:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4990
dc.description Ткач Л. О. До історії опрацювання англізмів в українській лексикографії (за матеріалами „Словаря чужих слів” 3. Кузелі й М. Чайковського, Чернівці, 1910) / Л.О.Ткач,А.Ю.Прокопова,І.В.Марко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – № 1 (36). – С. 42 - 68 uk_UA
dc.description.abstract „Словар чужих слів” 3. Кузелі та М. Чайковського, виданий у Чернівцях в 1910 р., досі не втратив своєї науково-пізнавальної вартості, оскільки в ньому відображене тематичне багатство запозичень, завдяки яким лексичний фонд української мови набув самобутніх ознак, що вирізняють його з-поміж лексиконів інших слов’янських мов. На особливу увагу заслуговують опрацьовані в Словнику запозичення з англійської мови. У цей період вони ще значно поступаються іншим групам запозиченої лексики, основу якої традиційно становили латинізми й грецизми, галліцизми, германізми. На 7127 вокабул реєстру Словника містить близько 150 графічно адаптованих англізмів (2,2 %), а також (у Додатку) нетранслітеровані слова, словосполучення, фразеологічні звороти англійської мови (з транскрипцією - кирилицею чи латинкою). Англізми, подані в Словнику, входять до таких тематичних груп: назви осіб; технічні терміни; суспільно-політична термінологія; назви ігор, розваг та інших понять, пов’язаних з розважальними формами життя; назви страв і напоїв; назви грошових одиниць, мір і ваги; назви тварин; назви спеціальних понять фінансової сфери, документів, що регулюють товарно-грошові відносини; назви предметів побуту (одягу, тканин) та ін. Переважна більшість цих англізмів зафіксована й у наступних словниках слів іншомовного походження. Деякі слова англійської мови, що тепер належать до загальновідомих, подані в Словнику в неадаптованій формі, що свідчить про початковий етап їх засвоєння в українській мові. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject лексикографія uk_UA
dc.subject англізми uk_UA
dc.subject словнки uk_UA
dc.subject українська мова
dc.title До історії опрацювання англізмів в українській лексикографії (за матеріалами „Словаря чужих слів” 3. Кузелі й М. Чайковського, Чернівці, 1910) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account