Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Історичні засади естетико-екологічного виховання особистості

Show simple item record

dc.contributor.author Котєнєва, І.С.
dc.date.accessioned 2020-02-20T13:08:01Z
dc.date.available 2020-02-20T13:08:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 373.3.016:82
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4969
dc.description Котєнєва І.С. Історичні засади естетико-екологічного виховання особистості / І.С.Котєнєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - №6 (320) червень. - С. 338 - 346 uk_UA
dc.description.abstract Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена екологічною кризою сьогодення людства та пошуками шляхів її вирішення в системі сучасної освіти. В історії педагогічної думки у різні історичні періоди поступово зложилася система поглядів на культуру життя людини в природі та гармонію взаємодії з нею, що дозволяє використати ці нароби. У статті на основі аналізу провідних педагогічних ідей визначено сучасні засади естетико-екологічного виховання особистості. Зроблено акцент на актуальності концепцій класиків вітчизняної педагогічної думки. Розглянуто особистий внесок Г. Сковороди, Г. Ващенко, К. Ушинського, В. Сухомлинського у проблему естетико-екологічного виховання особистості, що дозволяє накопичити матеріал необхідний для розуміння цілей, принципів, змісту, форм і методів роботи в сучасній українській школі; обґрунтувати нові підходи до вирішення проблем екологічного виховання молоді. Розробити нові технології естетико-екологічного (ноосферного) виховання особистості. Розробити програми підготовки фахівців вищої кваліфікації, здатних вести молодь до досягнення гармонії у взаєминах із природою. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject екологічна культура uk_UA
dc.subject естетико-екологічне виховання uk_UA
dc.subject ноосферне виховання uk_UA
dc.subject естетико-екологічний катарсис. uk_UA
dc.title Історичні засади естетико-екологічного виховання особистості uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account