Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Засади підготовки медичних фахівців у закладах вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Шигонська, Н.В.
dc.date.accessioned 2020-02-13T09:29:01Z
dc.date.available 2020-02-13T09:29:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378:005.6(045)(447.42-25:4)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4920
dc.description Шигонська Н.В. Засади підготовки медичних фахівців у закладах вищої освіти / Н.В.Шиговська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - №1 (324) червень. - С.231 - 239 uk_UA
dc.description.abstract У статті представлені засади підготовки майбутніх медичних фахівців у закладах вищої освіти у контексті змін нормативно-правового забезпечення. У межах дослідження виокремлено методологічний, теоретичний та технологічний концепти. Методологічним концептом є поліпідхідний синтез пріоритетних ідей системного, андрагогічного, аксіологічного, акмеологічного, компетентніснісного, діяльнісного, суб’єктного, технологічного наукових підходів. Теоретичний концепт представлений дослідженнями провідних вітчизняних та закордонних науковців. Технологічний концепт містить положення, які є ґрунтовними для розробки процесуальних аспектів, технологій підготовки медичних фахівців у закладах вищої освіти. Охарактеризовано динаміку змін нормативно-правового поля в ЕС і Україні, а також напрями розвитку освіти відповідно пріоритетних завдань, що стоять наразі перед системою вищої освіти, і вищою медичною освітою, зокрема. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject Медичні фахівці uk_UA
dc.subject заклади вищої освіти uk_UA
dc.subject нормативно - правове поле uk_UA
dc.title Засади підготовки медичних фахівців у закладах вищої освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account