Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Структура й ареальна характеристика лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках

Show simple item record

dc.contributor.author Ніколаєнко, І. О.
dc.date.accessioned 2016-03-02T19:28:35Z
dc.date.available 2016-03-02T19:28:35Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.other 808.3 – 087 (043)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/490
dc.description Ніколаєнко І.О. Структура й ареальна характеристика лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / І. О. Ніколанко ; наук. кер. П. Ю. Гриценко ; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації подано опис складу й семантичної структури та просторової поведінки лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках південно-східного наріччя у зіставленні з іншими діалектами. Здійснено ономасіологічний аналіз назв технологічних операцій, прийомів і способів обробки сировини, продуктів виробництва та інших ткацьких реалій. Доведено, що, незважаючи на архаїзацію, промисел відносно добре зберігся на рівні мовної свідомості й засвідчує зв’язок з екстралінгвістичними реаліями двох планів: матеріальним виробництвом та міфологічними уявленнями, які визначають способи й засоби номінації реалій та їх частин. Проаналізовано східнослобожанські генуїнні та статуальні вербальні засоби ткацтва у слов’янському контексті, що уможливило виділення ряду паралелей і міждіалектних зв’язків. Досліджена просторова поведінка ареально релевантної лексики й семантики, що дозволило за рядом ознак (набір репрезентантів семи; маніфестанти, уживані спорадично; назви-гетероніми, які функціонують в одній говірці) на території східнослобожанських говірок окреслити західний, центральний та східний мікроареали. Репрезентований у роботі матеріал виявлено автором експедиційним шляхом. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Запорізький державний університет uk_UA
dc.subject говірки uk_UA
dc.subject лексика uk_UA
dc.subject Слобожанщина uk_UA
dc.subject ткацтво uk_UA
dc.title Структура й ареальна характеристика лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account