Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Мотивація навчальної діяльності та механізми її формування у студентів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради на заняттях при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією»

Show simple item record

dc.contributor.author Кучерук, І.В.
dc.date.accessioned 2020-02-12T08:47:42Z
dc.date.available 2020-02-12T08:47:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 37.015.3:005.32:[37.016:615.03]-057.875(477.42-25)*ЖМІ(045)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4909
dc.description Кучерук І.В. Мотивація навчальної діяльності та механізми її формування у студентів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради на заняттях при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією» / І.В.Кучерук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - №6 (320) червень - С.158 - 164 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто інтерактивний метод, як один із методів формування мотивації навчальної діяльності студентів освітнього ступеня бакалавр на заняттях з дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією» в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Метою дослідження було визначення механізми процесу формування мотивації студентів освітнього ступеня бакалавр КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією». Методами дослідження було обрало аналіз, синтез, систематизація і логічне узагальнення для вивчення проблематики дослідження. Встановлено, що інтерактивний метод сприяє формуванню навчальної діяльності у студентів шляхом включення зовнішньої, внутрішньої и взаємомотивації діяльності студентів; творчий підхід до засвоєння навчального матеріалу, демократичність, доброзичливість і конструктивне співробітництво в векторі «викладач-студент-студент». uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject мотивація навчальної діяльності uk_UA
dc.subject інтерактивні методи uk_UA
dc.subject студент uk_UA
dc.subject викладач uk_UA
dc.subject клінічна фармакологія з токсикологією uk_UA
dc.title Мотивація навчальної діяльності та механізми її формування у студентів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради на заняттях при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією» uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account