Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Обґрунтування освітньої програми підготовки магістрів з громадського здоров’я на основі компетентнісного підходу

Show simple item record

dc.contributor.author Круковська, І.М.
dc.contributor.author Махновська, І.Р.
dc.date.accessioned 2020-02-12T07:43:04Z
dc.date.available 2020-02-12T07:43:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.22:614.1/.7]:005.336.2(045)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4908
dc.description Круковська І.М. Обґрунтування освітньої програми підготовки магістрів з громадського здоров’я на основі компетентнісного підходу / І. М. Круковська, І. Р. Махновська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - №6 (320) червень - С.150 - 157 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто актуальні проблеми підготовки спеціалістів для охорони громадського здоров’ я освітнього ступеню магістр за стандартом вищої освіти нового покоління, що ґрунтується на основі компетентнісного підходу. Проаналізовано освітню програму та стандарт вищої освіти підготовки спеціалістів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» освітнього ступеню магістр на основі компетентнісного підходу в контексті реалізації основних оперативних функцій ГЗ-ГОЗ в Україні. Визначено вимоги до якості змісту, структури та результатів освітньої діяльності, що визначає даний стандарт. Обґрунтовано загальні та фахові компетентності підготовки даних фахівців, їх змістове наповнення та засоби реалізації. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject громадське здоров’я uk_UA
dc.subject кадрове забезпечення uk_UA
dc.subject освітня програма uk_UA
dc.subject магістр з громадського здоров’я uk_UA
dc.subject компетентнісний підхід uk_UA
dc.title Обґрунтування освітньої програми підготовки магістрів з громадського здоров’я на основі компетентнісного підходу uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account