Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Розвиток хімічних компетентностей майбутніх екологів при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у вищому технічному закладі освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Кофанова, О.В.
dc.date.accessioned 2020-02-12T07:14:27Z
dc.date.available 2020-02-12T07:14:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378:574
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4907
dc.description Кофанова О. В. Розвиток хімічних компетентностей майбутніх екологів при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у вищому технічному закладі освіти / О.В.Кофанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - №6 (320) червень - С. 143 - 149 uk_UA
dc.description.abstract Погіршення екологічного стану довкілля, що зумовлює підвищення ризиків виникнення природних й техногенних катастроф, є однією з найбільших загроз XXI століття. Саме тому розробка та імплементація дієвих заходів щодо протидії забрудненню та деградації довкілля є важливими завданнями, вирішити які можуть лише кваліфіковані й цілеспрямовані фахівці-екологи. Дослідження присвячено актуальній проблемі формування в студентів-екологів хімічної компетентності засобами хімічних і споріднених - професійно-орієнтованих дисциплін і спецкурсів. Висвітлюється значення хімічних знань у фаховій підготовці фахівців-екологів у вищих технічних закладах освіти. Проведено аналіз змісту програм підготовки екологів у вищих технічних закладах освіти, обґрунтовано концепцію міждисциплінарної хімічної підготовки майбутніх екологів, конкретизовано принципи відбору навчального матеріалу, відзначено важливість його зв’язку з практикою. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject вища екологічна освіта uk_UA
dc.subject підготовка екологів uk_UA
dc.subject інженер-еколог uk_UA
dc.subject компетентнісний підхід uk_UA
dc.title Розвиток хімічних компетентностей майбутніх екологів при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у вищому технічному закладі освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account