Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Загальні назви їжі в українських східнослобожанських говірках

Show simple item record

dc.contributor.author Волошинова, М. О.
dc.date.accessioned 2016-02-27T08:13:16Z
dc.date.available 2016-02-27T08:13:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/481
dc.description Волошинова М.О. Загальні назви їжі в українських східнослобожанських говірках / М. О. волошинова // Science and Education a New Dimension: Phylology. – Budapest, 2013. – Vol. 4. – С. 103 – 108. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено актуальному питанню сучасної лінгвістичної науки – дослідженню місцевих територіальних діалектів. Підсилений інтерес мовознавців до глибокого й комплексного вивчення лексики народних говорів зумовлено низкою причин, серед яких і зацікавленість науковців матеріальною й духовною культурою свого народу, історією розвитку рідної мови. Східнослобожанські говірки, які належать до новостворених і постали внаслідок заселення й дозаселення Слобідської України, уважають ще малодослідженими, тому їх усебічне вивчення, зокрема й системні описи різних тематичних груп лексики, і до сьогодні залишаються актуальним завданням української діалектології. Їжа як повсякденна потреба людини найповніше розкриває щоденне життя народу, його побут, традиції, харчові вподобання, обмеження й заборони, тому є цінним джерелом для дослідників. У пропонованій розвідці на фактичному матеріалі, зафіксованому в селах Східної Слобожанщини, здійснено лексико-семантичний аналіз загальних назв поживної та непоживної їжі, назв, пов’язаних з процесами приготування їжі, найменувань на позначення роду діяльності людини, яка займається приготуванням їжі тощо. У процесі дослідження з’ясовано кількісний склад репрезентантів аналізованих сем, їхню функціональну активність. Особливу увагу приділено виявленню лексико-семантичних паралелей у віддалених та суміжних говірках інших діалектних континуумів, оскільки генетичною основою для виникнення й становлення східнослобожанських говірок були полтавські, подільські, центральнослобожанські говірки. У світлі виявлення динамічних процесів у лексиці як рухомого складника мови, номени лексико-семантичної групи „Загальні назви їжі” проаналізовано на предмет визначення статичного й динамічного, а також трансформаційних процесів, які відбуваються в семантиці досліджуваних мовних одиниць. З цією метою під час опису було здійснено порівняльний аналіз зафіксованих маніфестантів з історичними лексикографічними та етнографічними джерелами, що дало змогу відстежити просторову поведінку лексем на двох часових зрізах – синхронному та діахронному. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject говірки uk_UA
dc.subject філологія uk_UA
dc.subject Слобожанщина uk_UA
dc.subject українська мова uk_UA
dc.title Загальні назви їжі в українських східнослобожанських говірках uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account