Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Show simple item record

dc.contributor.author Кокнова, Т. А.
dc.date.accessioned 2020-01-30T21:30:12Z
dc.date.available 2020-01-30T21:30:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 37.211.24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4813
dc.description Кокнова Т.А. Ключові компоненти лінгвометодичної компетентності викладачів іноземних мов / Т. А. Кокнова // Теорія та методика професійної освіти. - 2019. = Вип. 15. - Т. 2. - С. 96-99. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду ключових компонентів лінгвометодичної компетентності викладачів іноземних мов у контексті підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності у закладах вищої освіти. Використовуючи генетичний підхід, нами наведено алгоритм формування терміна «лінгвометодична компетентність викладача іноземної мови», здійснено його гетерохронний аналіз для розкриття змісту й структури цього поняття. У статі розглянуті підструктурні компоненти поняття «лінгвометодична компетентність викладача іноземної мови», які становлять інтегровану єдність сформованих у випускника закладів вищої освіти предметно-фахових знань, професійних умінь та навичок, особистісних установок, індивідуально-психологічних елементів та аутопсихологічних інваріантів. У контексті дослідження педагогічної діяльності викладача у статті нами виділено такі основні напрями професійної діяльності викладача іноземної мови: викладацьку професійно-методичну діяльність, спрямовану на організацію процесу викладання іноземних мов відповідно до нормативних документів; організаційну професійно-педагогічну діяльність, орієнтовану на організацію педагогічних практик; науково-дослідну діяльність, покликану розвивати творчий, науковий потенціал; виховну та культурно-просвітницьку діяльність, орієнтовану на можливість використовувати навчальну дисципліну (іноземну мову) задля прищеплення духовних, моральноетичних, громадянських якостей. У статі виділяються такі головні функції викладача іноземних мов під час роботи в закладі вищої освіти: гностично-проектувальні, комунікативно-організаторські, діагностико-корекційні, мотиваційно-розвивальні та рефлексивні. Ми дійшли висновку, що зміст та структура лінгвометодичної компетентності викладача іноземної мови включають два вектори, які інкорпоровані гетерохронною єдністю властивостей, які, з одного боку, становлять структурні компоненти поняття «лінгвометодична компетентність викладача іноземної мови», а з іншого, є особливостями професійної діяльності викладача іноземної мови у процесі роботи в закладі вищої освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.title КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ uk_UA
dc.title.alternative KEY COMPONENTS OF LINGUISTIC-AND-METHODOLOGICAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account