Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Соціально адекватний менеджмент регіонального людського розвитку в Українському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри та реалії виміру: 2003–2013; 2017– 2027): Частина 2 – Парадигма людяності, гармонії та місії регіону

Show simple item record

dc.contributor.author Столяров, В. Ф.
dc.contributor.author Шинкарюк, О. В.
dc.date.accessioned 2020-01-29T06:57:25Z
dc.date.available 2020-01-29T06:57:25Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4806
dc.description Столяров В.Ф. Соціально адекватний менеджмент регіонального людського розвитку в Українському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри та реалії виміру: 2003–2013; 2017– 2027): Частина 2 – Парадигма людяності, гармонії та місії регіону / В.Ф. Столяров,О.В. Шинкарюк // Економічний вісник Донбасу. - 2019. - № 3 (57). - С. 241 - 291 uk_UA
dc.description.abstract У статті розкрито основи соціально адекватного менеджменту регіонального людського розвитку: провідні елементи та основні складові механізму державного регулювання регіонального людського розвитку, алгоритм його функціонування, матриця завдань та індикаторів узгодженості Цілей Розвитку Тисячоліття з показниками Індексу регіонального люд- ського розвитку, логічна схема оцінки результативності та ефективності механізму державного регулювання регіонального людського розвитку. Розкрито показники і напрями досліджень "Довге та здорове життя", "Добробут та гідні умови праці", "Освіта" спрощеного порядку розрахунків Індексу регіонального людського розвитку областей України з 2017 року. Наведено результати прогнозних розрахунків ІРЛР Хмельницької області на період до 2020 року з рекомендаціями уточнення стратегічних цілей розвитку. Розглянуто основні етапи моделювання і прогнозування Індексу регіонального людського розвитку Луганської і Донецької областей за період 2009-2020 років. Розкрита організаційно-методична схема виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. Наведено прогнозні пропорції джерел і обсягів фінансування цієї програми. Розглянута еволюція намірів органів загальнонаціональної влади відповідно до динаміки сучасних викликів та еволюція варіантів виконання намірів для забезпечення їх подолання, які зорієнтовані на впровадження соціально адекватного менеджменту як інструменту узгодження і уточнення управлінських зусиль з органами регіональної влади. Обґрунтовано нові уявлення Парадигми людяності, гармонії і місії Українського Донбасу щодо регіонального людського розвитку. Категорія людяності розкрита в контексті розробки Регіональних програм людського розвитку з конкретизацією на прикладі Хмельницької області для застосування при розробці таких програм для Луган- ської і Донецької областей. Категорія гармонії розкрита в контексті встановлення пропорцій між державним і місцевими бюджетами, між державною, комунальною і приватною власністю з використанням еталонних пропорцій "Золотого перетину". Категорія місії розкрита у впроваджені ідей і положень бюджетного федералізму при визначені фінансової автономії Луганської і Донецької областей Українського Донбасу. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries економічні науки;
dc.subject людський uk_UA
dc.subject менеджмент uk_UA
dc.subject соціальний uk_UA
dc.subject адекватний uk_UA
dc.subject регіональний uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject прогнозування uk_UA
dc.subject індекс uk_UA
dc.title Соціально адекватний менеджмент регіонального людського розвитку в Українському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри та реалії виміру: 2003–2013; 2017– 2027): Частина 2 – Парадигма людяності, гармонії та місії регіону uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account